Oog voor iedereen

Wij voelen ons veilig, kunnen onszelf zijn en worden gezien en gehoord.

Samenwerken

Wij werken, leren en spelen samen.

Structuur

Wij weten wat er van ons verwacht wordt en wat wij mogen verwachten.

Eigenaarschap

Wij maken eigen keuzes en nemen daarvoor onze verantwoordelijkheid.

Welkom bij basisschool de Lens


In het hart van Mill staat Basisschool De Lens. Leuk dat u onze site heeft gevonden!

‘Oog voor iedereen’ is onze visie. De Lens heeft oog voor goed onderwijs voor iedereen! 

Ontdek  Ontwikkel  Groei

Wij zijn een ambitieuze school, met een team dat vol passie en enthousiasme het beste uit de kinderen wil halen. Onze school is veilig, warm, laagdrempelig en biedt structuur. Wij staan voor veilig, passend en actief leren, waarbij ieder kind zijn eigen talenten heeft. We realiseren goed, eigentijds onderwijs en creëren een kansrijke leeromgeving voor onze kinderen.

Benieuwd? Bekijk dan onze visieonze Facebook-pagina of bekijk de video van onze school. 

Wij ontmoeten u graag, om de school te laten zien en te vertellen over ons onderwijs. Heeft u interesse? Maak gerust een afspraak. 

Wilt u een rondleiding en kennismaking omdat uw kind schooljaar 2024-2025 vier jaar wordt? Onder het kopje 'Ouders - Kennismaken en aanmelden' vindt u momenten waarop we een afspraak kunnen maken. 

Graag tot ziens!

Team de Lens,
Marjo Boef, directeur

OOG VOOR IEDEREEN

De wereldscholen van Optimus

met de beste kansen groeien naar een gelukkig leven

De kansen in het leven voor álle kinderen zo groot mogelijk maken. Dat is voor ons de echte bedoeling van onderwijs. Hun geluk is onze belangrijkste motivatie.

Het begint met veiligheid, vertrouwen en optimisme. Onze kinderen moeten zich gezien en gehoord voelen. Allemaal. Ieder kind heeft er recht op om echt gekend en erkend te worden. Ongeacht achtergrond, niveau of geloof. Iedereen doet ertoe en mag zichzelf zijn.

Vanuit die veilige basis bouwen we aan kennis en vaardigheden. Dan praten we zeker over taal en rekenen. Maar tegelijk over alles dat je nodig hebt om deze kennis toe te passen en te vergroten; je talenten te ontdekken en jezelf verhouden tot de wereld om je heen. Zo ontwikkelen onze kinderen hun kijk op de wereld en hun kansen ín de wereld. Die van vandaag en die van morgen.

‘Eigenaarschap’ is daarin een sleutelbegrip. Zowel voor de medewerkers als voor de kinderen. We dagen uit om zo veel mogelijk zelf aan het stuur te komen van het leven. Als we zien dat onze leerlingen uitgroeien tot gelukkige, zelfstandige en kritische wereldburgers, dan is onze missie geslaagd!

Optimusonderwijs.nl