Kernwaarden

 

1.   Oog voor iedereen
Wij voelen ons veilig, kunnen onszelf zijn en worden gezien en gehoord.
Samen leren begint bij veiligheid en wederzijds vertrouwen. Iedereen op onze school voelt zich gezien en gehoord. Ook zien wij elkaar en hebben wij respect voor elkaar. We laten ieder in zijn waarde. Vertrouwen geven en ervaren geeft een gevoel van veiligheid, competentie en plezier. We zorgen voor een open sfeer waarin iedereen rekening houdt met elkaar. Wij hebben vertrouwen in de kinderen en de ouders en zorgen ervoor dat wij betrouwbaar zijn. Kinderen voelen zich gewaardeerd  en geholpen door leerkrachten, klasgenoten en hun ouders.

2.      Samenwerken
Wij werken, leren en spelen samen.
Door samen te werken en te spelen bereik je meer. Kinderen helpen elkaar en overleggen met elkaar. Wij benutten elkaars kwaliteiten en talenten, we leren dat iedereen anders is en hiermee om te gaan. Kinderen leren van en met elkaar.

Samen staan we sterk: kinderen, ouders en school doen het samen. We hebben elkaar nodig voor een sterke basis. We doen het samen en zijn samen verantwoordelijk voor het behalen van successen.

3.    Structuur
Wij weten wat er van ons verwacht wordt en wat wij mogen verwachten.
Duidelijke afspraken en routines zorgen voor een prettige leer- en werkomgeving. Kinderen ervaren rust door een duidelijk dagritme. Doordat wij allemaal dezelfde taal spreken, weten kinderen, ouders en teamleden waar zij aan toe zijn.

4.    Eigenaarschap
Wij maken eigen keuzes en nemen daarvoor onze verantwoordelijkheid.
Wij blijven allemaal in ontwikkeling en voelen ons hier verantwoordelijk voor. Kinderen willen groeien en zijn zich bewust van hun eigen ontwikkeling en die van anderen. Kinderen zijn eigenaar van hun eigen leren en van het werk dat zij maken om zich te ontwikkelen. Daarbij leren zij dat keuzes consequenties hebben. Ze kennen hun persoonlijke leerdoelen en durven daarbij om hulp te vragen. De verantwoordelijkheid voor het leerproces delen we samen: kinderen, leerkrachten en ouders.