Ouderhulp

We vinden het belangrijk om onze ouders/verzorgers te betrekken bij de school. Ze helpen onder andere als klassenouder of met lezen, rijden naar uitjes, knutselen, brigadieren, vieringen, aankleding van de school. Of ze zijn lid van de oudervereniging, de medezeggenschapsraad of één van de werkgroepen. Voor ouders/verzorgers die dat willen, zijn er dus heel veel mogelijkheden om op school in één of andere vorm mee te werken. Deze hulp en betrokkenheid vinden we bijzonder waardevol en komt de leerlingen direct ten goede.

Meer informatie over de werkgroepen kunt u vinden onder het kopje ‘Oudervereniging’