Oudercommunicatie

Oudercommunicatie en partnerschap vinden we erg belangrijk. Communicatie en samenwerking tussen school, leerkracht, ouder en leerling is het sleutelbegrip. Op De Lens benadrukken we de gelijkwaardigheid in de communicatie tussen leerkracht-ouder-leerling door deze voor te stellen als een driehoek met 3 gelijke benen. Dat betekent dat de lijnen kort moeten zijn met respectvolle communicatie vanuit gelijkwaardigheid. 

 

 

 

Wij houden u op de hoogte van de actuele gebeurtenissen binnen onze school met onze communicatie- App Parro.

Meer informatie over Parro vindt u hier: https://parro.education/ouders/