Ons onderwijsaanbod

Wij maken gebruik van eigentijdse lesmethodes:

Aanvankelijk lezen                           Lijn 3 (groep 3)

Voorgezet Technisch Lezen          Karakter (vanaf groep 4)

Begrijpend lezen                              Leeslink (vanaf groep 4)

Taal                                                        Lijn 3 (groep 3)

                                                                Taal actief (vanaf groep 4)

Rekenen                                              Semsom (groep 1-3)

                                                                Wereld in getallen 5 (vanaf groep 4)

Wereldoriëntatie                             Early years (groep 1-3)

                                                                IPC (vanaf groep 4)

Schrijven                                             Klinkers (vanaf groep 3)

Engels                                                  Join in (vanaf groep 7)

Verkeer                                                Wijzer! Verkeer (vanaf groep 1)

Sociaal-emotionele                        Kwink (vanaf groep 1)

ontwikkeling/ burgerschap