Oudervereniging

ov-lens@optimusonderwijs.nl

Wat doet de OV
De Oudervereniging organiseert educatieve en recreatieve activiteiten voor de leerlingen van Basisschool De Lens. Wij werken hiervoor op gelijkwaardige basis samen met de schooldirectie en de leerkrachten, betrekken ouders bij de activiteiten en onderhouden contacten met de verenigingen en organisaties die hetzelfde doel nastreven.

Activiteiten voor de leerlingen zijn verdeeld in werkgroepen. Voor deze werkgroepen zijn wij altijd op zoek naar ouders die hier een bijdrage in willen leveren. Hieronder worden de verschillende werkgroepen belicht. Wilt u meer weten over een bepaalde activiteit waaraan u deel wenst te nemen? Neem dan contact met ons op, wij staan u graag te woord.

Werkgroep Carnaval
Deze werkgroep zorgt voor het organiseren van het Carnavalsfeest dat met zijn allen gevierd wordt. Vaak met een bezoek van Prins Carnaval waarbij wat lekkers te eten en te drinken natuurlijk niet ontbreekt.

Werkgroep Kerst
Organiseert de Kerstviering. De werkgroep bedenkt een gezellige activiteit voor alle kinderen en assisteert bij de uitvoering hiervan. De school wordt in het Kersthema versierd en de avond wordt feestelijk ingekleed.

Werkgroep Schoolreis
Ook op de Lens worden er schoolreisjes voor de kinderen georganiseerd. Hierbij gaan de verschillende groepen naar een pretpark of wordt er een educatieve reis gepland.

Werkgroep Sportdag
Als de landelijke dag van de Koningsspelen plaatsvindt, wordt er een sportdag georganiseerd. De leerlingen van De Lens en De Kameleon nemen gezamenlijk deel aan allerlei sportieve spellen. Voor eten en drinken wordt gezorgd.

Werkgroep Luizencontrole
Deze werkgroep zorgt voor een screening op hoofdluis of neten van de leerlingen na elke schoolvakantie. De leerkracht wordt geïnformeerd over de resultaten en neemt indien nodig contact op met de ouders.

Werkgroep Brigadieren
Samen met leerlingen van groep 7 en 8 zorgt deze werkgroep voor een veilige oversteek voor en na schooltijd. Een veilige oversteek is zeer belangrijk voor een ieder die naar school fietst of loopt.

Werkgroep Versiergroep
Door het hele jaar heen wordt de school versierd door deze werkgroep, aan hand van de thema’s die op dat moment spelen voor de kinderen. Bijvoorbeeld Kermis, Sinterklaas, Kerst en Carnaval.

Werkgroep Sinterklaas
Deze werkgroep zorgt voor een geweldige Sinterklaasviering voor alle kinderen. Met een spectaculaire aankomst van de Sint, leuke cadeautjes en natuurlijk ook kleine schoentraktaties.

Werkgroep Klassenouders
Iedere klas heeft één of twee klassenouders. De klassenouder is de belangrijkste schakel tussen leerkracht en ouders. Hij of zij benadert ouders voor meer ondersteuning en helpt mee met voorbereidingen.

Werkgroep Allerlei
Deze werkgroep verzorgt onder andere het BVL (Brabants Verkeerveiligheids Label) en Lief en Leed, als er iets op of rondom school gebeurt, zoals een jubileum, een geboorte van een kindje van een leerkracht of een huwelijk.

Heeft u vragen over deze werkgroepen of zou u deze werkgroep graag willen versterken? Neemt u dan contact met ons op via ov-lens@optimusonderwijs.nl

Activiteiten voor leerlingen alleen mogelijk dankzij de vrijwilligers
Uiteraard wil iedere ouder het beste voor zijn of haar kind en is het fijn dat alle activiteiten beschikbaar zijn voor de leerlingen. Deze activiteiten zijn echter alleen maar mogelijk door de inzet van de vele vrijwilligers die in de verschillende werkgroepen actief zijn. Wilt u ook uw bijdrage leveren zodat alle leerlingen deel kunnen nemen aan de activiteiten op school? Meldt u zich dan aan, via het e-mailadres ov-lens@optimusonderwijs.nl

Ouderbijdrage
De vrijwillige ouderbijdrage bedraagt momenteel €7,50 per kind per schooljaar.

Schoolreisbijdrage
Naast de ouderbijdrage wordt een aparte bijdrage gevraagd voor de schoolreis. De hoogte van dit bedrag is afhankelijk van de bestemming. Jaarlijks wordt door school en werkgroep samen bepaald wat de bestemming wordt.