Onze visie

Wij leren kinderen leren, binnen een rijke, veilige, gestructureerde leeromgeving. Daardoor heerst er rust in de school. Kinderen leren en spelen zelfstandig en samen. We leggen een stevige basis op het gebied van de cognitieve en sociaal-emotionele ontwikkeling. Het welbevinden van kinderen vinden we heel belangrijk. Onze kwalitatieve, kritische en enthousiaste teamleden zijn zeer betrokken bij de kinderen en de ouders. We willen in verbinding met mensen zijn.

 

Onze beloftes aan het kind en de ouders

 • Wij hebben oog voor de verschillen tussen mensen en stemmen af op deze verschillen. Wij leren kinderen dat deze verschillen er mogen zijn en dat we door samen te werken bijdragen aan een betere en interessante samenleving;
 • Wij doen het samen; ouders, kinderen, team;
 • Wij durven vast te houden aan de basis en hebben aandacht voor de kernvakken: leren lezen, leren schrijven en leren rekenen;
 • Wij verbreden deze basis door het aanleren van andere vaardigheden als leren leren, samenwerken, plannen en organiseren;
 • Wij werken groepsdoorbrekend. Dat wil zeggen dat op bepaalde tijden in het rooster vakken groepsoverstijgend georganiseerd zijn;
 • Wij werken daarbij in kleinere instructiegroepen en sluiten aan bij het niveau van de kinderen;
 • We bieden goede begeleiding met veel aandacht voor elk kind;
 • Wij maken kinderen mede verantwoordelijk voor hun leerproces, waarbij wij hen begeleiden en daar feedback op geven;
 • Wij hebben duidelijke afspraken met de kinderen gemaakt en komen deze na;
 • Wij werken doelgericht en met activerende werkvormen;
 • Wij realiseren een hoge betrokkenheid van de kinderen bij onze lessen;
 • Wij stellen hoge verwachtingen aan onze kinderen;
 • Wij kennen en benutten zoveel mogelijk de talenten van onze kinderen en teamleden;
 • Wij zijn nieuwsgierig, laten ons verwonderen en halen actief de wereld in huis of gaan zelf op stap.

 

Voor de kinderen geldt:

Na je schooltijd op De Lens ben je klaar voor de volgende stap. Je weet waar je vandaan komt, en je weet dat je nog alle kanten op kunt en mag groeien. Je staat stevig in je schoenen. Je hebt een stevige basis aan taal-, lees- en rekenvaardigheden en je hebt handvatten en vaardigheden geleerd om je te redden in de wereld. Je hebt vertrouwen in jezelf en in de ander. Je weet hoe en wat je moet leren en wie of wat je nodig hebt om je doelen te bereiken. Samen hebben we het beste in jou naar boven gehaald. Je hebt geleerd dat je mag zijn wie je bent. Je bent gegroeid als persoon, waardoor je bij kunt dragen aan de wereld van morgen!

 

Hoe realiseren we onze beloftes?

We realiseren ons, dat de snel elkaar opvolgende veranderingen in de maatschappij aan het basisonderwijs niet meer voorbijgaan. Uiteraard kunnen en willen we niet volledig zelf kiezen wat we wel en niet doen. De kerndoelen en de referentieniveaus zoals die door de overheid zijn beschreven, vormen ook voor onze school de kaders.

Daarnaast willen we echter optimaal gebruik maken van de eigen ruimte die we als school hebben. We willen onze kinderen als het ware een koffer meegeven waarin bagage zit voor het leven, voor het vervolgonderwijs en voor onze maatschappij. De kennis, de vaardigheden en de attitudes die daarvoor nodig zijn, veranderen snel. Juist daarom willen wij een lerende school zijn.

Op onze school werken mensen met passie. Wij werken als professionals samen en met grote betrokkenheid voor de kinderen en elkaar. Elk kind krijgt bij ons kansen. We bieden onderwijs op maat in een klimaat wat zich kenmerkt door positiviteit, structuur en rust. We geven kinderen vertrouwen en laten elk kind in zijn waarde. We spelen in op kwaliteiten van kinderen. Voor ons mag elk kind zichzelf zijn.

 

Voor ons betekent werken op De Lens werken vanuit het hart. Met groot enthousiasme werken we aan de ontwikkeling van onze school. We kijken naar kansen en mogelijkheden en vinden het een uitdaging om kinderen een leerzame, fijne en inspirerende tijd te bieden. Bezieling geeft ons inspiratie en focus. Het geeft ons voldoening als we kinderen een zo optimaal mogelijke leeromgeving kunnen bieden en vooruitgang zien in hun ontwikkeling.