Bovenbouw

In groep 6/7, 7/8 en 8 bieden we naast de basisvakken ook creatieve vakken en zaakvakken aan. De zaakvakken krijgen vorm middels onze methode IPC. 
We bieden de basisvakken aan in kleinere instructiegroepen, waarbij het niveau van het kind op leerdoelen het uitgangspunt is. Voor de verwerking van de leerstof kiezen kinderen een werkplek op het leerplein, een vrij lokaal of het stiltelokaal. Op deze werkplekken worden de kinderen begeleid door een leerkracht en de onderwijsassistent.